Blog

Det Epileptiska Pejlemærke

2013
Det Epileptiska Riktmärket – Martina Montelius.
Regi & Scenografi

En föreställning om Mor, Dotter, depression och den förödande kärleken.
I min uppsättning tar kärleken sig formen som en strypsnara. I den individualiserade, ”världen av frihet” tolkas varje personligt misslyckande som en personlighetsdefekt.
Självdestruktivitet mot vitalitet är en konflikt vi här ser i sin allra renaste form – genom det livfulla barnet och den döds-glorifierande vuxna.
Jag lyfte fram teman jag ständigt återkommer till i mina uppsättningar – uppror, revolution och makt.
Här får vi följa den vitala revolutionens misslyckande, i en värld där det destruktiva äger språket över problemformuleringen.
Estetiskt och formmässigt arbetade jag med ett slutet universum, detta tog sig till slut det scenografiska uttrycket att jag placerade skådespelarna i en gigantisk hamsterbur (se bilder). Jag arbetade med projektioner över hela fonden, projektionerna visade bland annat den ultimata konstrasten till den inlåsta buren – en oändlig åker, med en nedhängande snara från himlen.
Spelstilmässigt arbetade jag med psykologiskrealism. Trots det instängda rummet och den psykologiskarealistiska spelstilen, så bröt jag (min vana trogen) ned den fjärde väggen när jag tyckte att karaktärerna var tvungen att prata med publiken, i hopp om att publiken skulle förstå dem.