Blog

Holiday On Ice

 

2012-13
“Holiday on Ice”
Idé, Regi, Medverkande, Scenografi –med Katrine Langkilde Gjerding.

Holiday on Ice är ett projekt som växt fram utifrån ett intresse av att undersöka den samiska minioritens position i det nordliga Sverige. Ett undersökande av hur dess kultur och tradition exploateras och exotifieras av den urbana västerländska blicken och kanske främst den urbana monitära kraft som finns i gruvindustri och turism.

Projektet genomgick tre faser, en research fas i Köpenhamn och Stockholm – en dryg vecka på plats i Lappland och en rep period i Köpenhamn.
De vi intervjuade var bland annat politiker i Sametinget och svenska riksdagen, samiska renägare och slutligen också gruvindustrin som traditionellt sett kan betraktas som den samiska kulturens största fiende.

Då vi hade en öppen arbetsmetod så växte det långsamt fram hur projektet skulle formas, vi märkte snabbt att vår omedelbara ingång om den ”exploaterande turisten” inte helt stämde med verkligheten. Trots detta försökte vi omedvetet ändå att pressa in samerna i den position som vi i vår reasearchfas antog att de hade. Vi märkte snart att vi gjorde anspråk på att ta patent på den ”samiska sanningen”, trots vår totala avsaknad av samisk tradition och endast en relativt knapphändig research.
Med självkritiskblick märkte vi denna tydliga tendens och ändrade helt projektets karaktär, nu byttes det till den slutliga ingången – den exploaterande konstnären.
Vårt projekt utgick nu istället ifrån att två (delvis fiktiva) konstnärer – Viktor Tjerneld och Katrine Langkilde Gjerding, var på väg upp till Kiruna för att undersöka den urkommunistiska potential som finns i det samiskasamhället.

Konstnärens projekt kritiseras och ställer frågor till den politiskt medvetna, men också omedvetna konstnären och dess ansvar över vems historia och ur vilket perspektiv man berättar på en scen.
Och viktigheten med ödmjukhet inför historiens subjekt.