Blog

På Villande hav

På Villande hav

2011
På villande Hav – Slawomir Mrozek.
Regi och Scenografi

En grov bearbetning på Mrozeks pjäs, som är skriven som en kritik mot Stalinismen.
I min föreställning lyfte jag istället upp frågan om populism och demokrati.
Var går gränsen idag mellan demokrati och populism? Är ett parlamentariskt val likhetstecken med demokrati? Är demokrati en process eller är det värderingarna i de tagna politiska besluten.
Vi arbetade även med ett tydligt genusperspektiv då ”förloraren” oftast inte är en slump i den liberala demokratin. Jag ändrade huvudrollen (som blir uppäten) till en kvinna.
Då kvinnan och mannen i Sverige har desamma formella rättigheter så tyckte jag det var en intressant koppling till demokrati som process eller demokrati som värderingar. Då vi är många som anser att det finns ett kvinnoförtryck, men kanske inte i lagboken. Så kan man kanske också hävda att Sverige är odemokratiskt, men inte i lagboken. Efter föreställningen följdes det ofta upp av debatt med publiken.

Föreställningen var turnerande, med liten budget vilket gjort att scenografin var tvungen att vara relativt enkelt. Ett avskalat formspråk.