Holiday On Ice

  • Skärmavbild 2014-04-23 kl. 20.13.18
  • Skärmavbild 2014-04-23 kl. 20.07.48
  • Skärmavbild 2014-04-23 kl. 20.09.42
  • Skärmavbild 2014-04-23 kl. 20.12.30
  • Skärmavbild 2014-04-23 kl. 20.10.37
  • Skärmavbild 2014-04-23 kl. 20.09.59

Uttagen till Overgadens Lecture Performance Festival

Ett Lecture Performance av Viktor Tjerneld & Katrine Langkilde Gjerding

Idé, Koncept, Performance, ScenografiViktor Tjerneld, Katrine Langkilde Gjerding

Holiday on Ice var/är ett projekt som växt fram utifrån ett intresse av att undersöka den samiska minoritetens politiska position Ett undersökande av hur dess kultur och tradition exploateras och exotifieras av den urbana västerländska blicken och kanske främst den urbana monitära kraft som finns i gruvindustri och turism.

På plats i Lappland intervjuade vi bland annat politiker i Sametinget, Riksdagen, samiska renägare och slutligen också gruvindustrin som traditionellt sett kan betraktas som en fiende till den samiska rennäringen.

Vi märkte snabbt att vår omedelbara ingång om den ”exploaterande turisten” inte helt korrelerade med verkligheten. Trots detta försökte vi omedvetet/medvetet ändå att pressa in samerna i den position som vi i vår reasearchfas antog att de hade. Vi märkte snart att vi gjorde anspråk på att ta patent på den ”samiska sanningen”, trots vår totala avsaknad av samisk tradition och endast en relativt knapphändig research.

Denna uppenbarelse fick projektet att ändra karaktär. Projektet fick nu istället fokuset-  den exploaterande konstnären. Vårt projekt utgick nu istället ifrån att två (delvis fiktiva) konstnärer – Viktor Tjerneld och Katrine Langkilde Gjerding, var på väg upp till Kiruna för att undersöka den urkommunistiska potential som finns i det samiskasamhället.

Konstnärsskapet kritiseras och det ställs frågor till den politiskt medvetna, men också omedvetna konstnären och dess ansvar över vems historia och ur vilket perspektiv man berättar på en scen.
Och viktigheten med ödmjukhet inför historiens subjekt.